Dodatkowe dofinansowanie dla projektu 

Dodatkowe dofinansowanie dla projektu

„Innowacyjnego Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”

Pragniemy poinformować, iż dzięki staraniom pracowników Instytutu Morskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Instytucji Pośredniczącej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. projekt uchwałą zarządu Województwa pomorskiego nr 1012/295/21 z dnia 21 października 2021 uzyskał dodatkowe dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln złotych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tak jak wiele innych podmiotów doświadczył trudności związanych z prowadzeniem działalności w warunkach pandemii. Pomimo tego podjął działania mające na celu realizację projektu w zmienionych warunkach rynkowych.

Aktualne dofinansowanie projektu wynosi 22 929 992,95 złotych

Projekt „Innowacyjnego Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore” to inwestycją niezwykle istotna dla naszego regionu. Centrum Offshore jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w kontekście celów klimatycznych, będzie niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. Zadaniem Centrum w założeniach jest tworzenie lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore. Centrum może stać się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore”.
Uniwersytet Morski w Gdyni, 
Instytut Morski

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: im@im.umg.edu.pl
www.centrumoffshore.umg.edu.pl

MEWO S.A.
Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
www.mewo.eu/pl/

Kontakt