Centrum Offshore – pierwsze prace na budowie

Budowa składa się z dwóch budynków dwu- kondygnacyjnych połączonych łącznikiem na poziomie 1 piętra. Centrum Offshore UMG powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście. Z uwagi na słabą nośność gruntów, wykonane zostało wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie 775 betonowych kolumn.

Aby rozpocząć prace związane z fundamentowaniem, konieczne było usunięcie i przeniesienie istniejącej kanalizacji teletechnicznej, co zostało zapoczątkowane w sierpniu 2021r. Miesiąc później, w fundamentach hali, gdzie w przyszłości będzie pracowała suwnica, wykonano kolumny o długości ponad 18 m.

Kolejnym etapem prac było położenie fundamentów, przy realizacji których użyto 820 m3 betonu oraz 80 000 kg stali zbrojeniowej. Realizacja fundamentów zostanie zakończona w grudniu 2021r.

Równolegle były realizowane prace związane z izolacją fundamentów, zasypkami z pospółki wewnątrz obiektu, a także prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W listopadzie rozpoczęła się realizacja ścian żelbetowych na parterze budynku nr 2 - obecnie postęp tej pracy wynosi 40%.

Budowa jest realizowana przy wsparciu dwóch żurawi wieżowych. Mają one bardzo duże udźwigi, co w przyszłości pozwoli bezproblemowo zamontować stropy prefabrykowane. Z uwagi na bliskość kanału żeglugowego, nie ma możliwości obrotu wysięgnika żurawia nad kanałem, gdzie wprowadzane są ogromne statki do portu. W związku z tym, żuraw będący w kolizji z kanałem, jest kotwiony po zakończeniu prac – tak, aby uniknąć wstrzymania ruchu żeglugowego.

Uniwersytet Morski w Gdyni, 
Instytut Morski

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: im@im.umg.edu.pl
www.centrumoffshore.umg.edu.pl

MEWO S.A.
Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
www.mewo.eu/pl/

Kontakt