Centrum Offshore –umowa z Generalnym Wykonawcą podpisana

W dniu 15 czerwca 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni podpisał umowę 
z firmą Budimex S.A., Generalnym Wykonawcą budowy „Innowacyjnego Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”. 

Budowa Centrum Offshore UMG w Gdańsku przy ulicy Roberta de Plelo to inwestycja wynikająca z zaplanowanych na lata 2020-2024 celów strategicznych Uczelni. 

Instytut Morski UMG od lat jest liderem na polskim rynku offshore 
w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej.

Centrum Offshore UMG będzie siedzibą certyfikowanych laboratoriów, między innymi: Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej, Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska (analizy chemiczne) oraz Laboratorium Elektroniki Morskiej (monitoring zagrożeń środowiskowych). 

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł. 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 22.02.2021 r. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2023 r.

Uniwersytet Morski w Gdyni, 
Instytut Morski

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: im@im.umg.edu.pl
www.centrumoffshore.umg.edu.pl

MEWO S.A.
Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
www.mewo.eu/pl/

Kontakt