O projekcie

Tytuł projektu

„Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”

Dofinansowanie projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Oś priorytetowa

01. Komercjalizacja wiedzy 
Działanie: 01.02.Transfer wiedzy do gospodarki

Instytucja wdrażająca

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Wartość projektu

49 772 139,40 PLN

Kwota dofinansowania

22 929 992,95 PLN

Czas realizacji

październik 2017 – grudzień 2023 

Cel i opis projektu

Celem projektu "Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore" jest poprawa jakości i zakresu oferty badań na rzecz przedsiębiorców z sektora offshore. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę nowej infrastruktury badawczo-technicznej oraz zakup wyposażenia, które umożliwi świadczenie innowacyjnych usług w oparciu o zaawansowane technologie. Projekt ma unikalny charakter w skali kraju dzięki lokalizacji, która umożliwi dostęp do nabrzeża. 
W Centrum będą m.in. realizowane kompleksowe badania i pomiary na morzu w celu pozyskanianowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach niezbędnej w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzi wiodący ośrodek badawczy Instytut Morski UMG (lider)oraz firma MEWO S.A. przedsiębiorstwo rynku offshore.