Sonda CPT nowa apratura w projekcie 

Partner projektu MEWO S.A. zakupił nowoczesną aparaturę. Sonda CPT jest wykorzystywana podczas badań morskich z jednostek pływających i wystawiana za burtę statku za pomocą bramownicy, dźwigu lub opuszczana na dno morza przez moon pool. Przeprowadzane podczas sondowania pomiary, po ich interpretacji na bazie sprawdzonych, dostępnych w literaturze formuł obliczeniowych i diagramów pozwalają określić rodzaj gruntu oraz większość parametrów geotechnicznych w warunkach in-situ.

Uniwersytet Morski w Gdyni, 
Instytut Morski

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: im@im.umg.edu.pl
www.centrumoffshore.umg.edu.pl

MEWO S.A.
Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
www.mewo.eu/pl/

Kontakt