Specjalistyczna aparatura w laboratorium geotechnicznym

W ramach projektu „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”  zakupiono specjalistyczną aparaturę, która będzie wykorzystywana do realizacji badań i pomiarów na morzu niezbędnych m.in. w działalności na rynku paliw i morskiej energetyki wiatrowej. Badania w aparacie trójosiowego ściskania i prostego ścinania pozwalają na badanie i wyznaczanie najbardziej miarodajnych parametrów wytrzymałościowych gruntów w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, wykorzystywane są przy projektowaniu posadowienia wszelkiego rodzaju konstrukcji i obiektów w zróżnicowanych, wymagających warunkach lądowych i morskich. Aparatura będzie stanowiła wyposażenie innowacyjnych laboratoriów nowo wybudowanego Centrum Offshore zlokalizowanego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku. 

Aparat do cyklicznych badań prostego ścinania10 kN

Badania gruntów w aparacie prostego ścinania wykorzystywane są w większości projektów geotechnicznych offshore. 

Aparat do badań ścinania skrętnego

Urządzenie jest wykorzystywane do badania wytrzymałości rezydualnej gruntów oraz do badania tarcia między elementami konstrukcyjnymi i gruntem. Tego typu badania są coraz częściej wymaganie przez klientów w związku z instalacjami pali fundamentowych pod konstrukcje związane z morska energetyka wiatrową.

Zestaw dwóch aparatów do zaawansowanych badań trójosiowych

Urządzenia są wykorzystywane do badania gruntów pod posadowienie konstrukcji pełnomorskich poddanych obciążeniom dynamicznym. 

Aparat do cyklicznych badań prostego ścinania z komorą ciśnienia bocznego 10 kN

Zaawansowane badania gruntów w aparacie prostego ścinania są wykorzystywane w projektach geotechnicznych offshore. Dodatkowa komora ciśnienia bocznego pozwala na wykonywanie badań bez pierścieni ograniczających w warunkach bardziej zbliżonych od panujących in-situ. 

Uniwersytet Morski w Gdyni, 
Instytut Morski

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: im@im.umg.edu.pl
www.centrumoffshore.umg.edu.pl

MEWO S.A.
Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
www.mewo.eu/pl/

Kontakt